Coachen van perfectionisme voor medewerkers

Perfectionisme heeft niets te maken met goede prestaties. Het is niet hetzelfde als zorgen voor kwaliteit. Met de dingen goed doen is immers niets mis.

Help medewerkers zich van perfectionisme te bevrijden

Want zij worden moe van al hun moetens. Perfectionisme beperkt hun groei en maakt hen ziek. Help hen met meer vertrouwen in het leven te staan, zich vrijer te voelen om op te komen voor wat zij willen, onbevangen te genieten van alle mooie dingen die ze doen, meer innerlijke rust te vinden.

De OCP® methode helpt hen zich te bevrijden van perfectionisme. OCP® staat voor “Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme”. Het is een krachtige methodiek die bevrijdt uit de valkuil van perfectionisme. Het doorbreekt het patroon en maakt dwangmatig “moeten” een prettig “willen” en “kunnen”. Perfectionisme heeft niets te maken met goede prestaties. Het is niet hetzelfde als zorgen voor kwaliteit. Met de dingen goed doen is immers niets mis.

Herkent u de symptomen binnen uw bedrijf?

Bedrijven hebben doorgaans graag “perfecte” medewerkers. Ah ja, want zij doen hun werk goed, geven nooit op, gaan niet naar huis tenzij het werk gedaan is. Het zijn gemakkelijke medewerkers want ze zeggen nooit “neen” en doen niet lastig. Ze houden immers niet van conflicten. En hun werk hebben ze 100% onder controle.

Perfectionisme is nochtans schadelijk. Het leidt tot burn-out en andere ziektes. En dat wenst u uw medewerkers natuurlijk niet toe.

Herkent u de symptomen van perfectionisme binnen uw bedrijf?

Bevestigingsdrang: heel veel doen voor anderen, geen neen kunnen zeggen, jezelf wegcijferen, …

Hoge kwaliteitseisen stellen: de lat hoog leggen voor jezelf en anderen, de beste collega willen zijn, goed is niet goed genoeg, …

Niet snel tevreden over jezelf: je klein en niet belangrijk voelen, twijfelen aan jezelf, jezelf vergelijken met anderen en jezelf dan de mindere voelen, laag zelfbeeld, …

Faalangst en andere angsten: grote onzekerheid over eigen kunnen, faalangst, bindingsangst, kansen op het werk laten liggen, verkrampen, angst om verlaten te worden, …

Sterke controledrang: je hebt graag dat de dingen lopen zoals je wil, veel plannen, structureren, organiseren, to do lijstjes, …

Heel veel denken, vaak piekeren: wikken en wegen, innerlijk tweegesprek, is het wel de juiste beslissing, veel analyseren, in rondjes draaien, …

Uitstelgedrag: met onbenulligheden bezig zijn en dan stress ervaren om de deadline te halen, jezelf niet kunnen motiveren, uitstellen om iets aan te kopen, om iemand op te bellen, om aan een presentatie te beginnen, …

Moeilijk kunnen kiezen of beslissen: kiezen is verliezen, kiezen wie je tevreden zal stellen, je doet lang over een nieuwe aankoop, …

Te groot verantwoordelijkheidsgevoel: te grote betrokkenheid naar de collega’s toe, niet naar huis gaan voor het werk gedaan is, er alles voor doen om anderen tevreden te houden, er 200% voor gaan, …

Doorgaan, niet opgeven: over eigen grenzen gaan, je bent ziek en toch ga je werken, je bent allergisch aan flauwe mensen,  je blijft in een job die niet goed loopt en gaat door, …

Hoe ontstaat perfectionisme?

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als overlevingsmechanisme. De ontstaansgrond is het gevoel, de vaststelling door het kind dat het niet oké is zoals het is. Dit is veelal het gevolg van signalen die opvoeders vaak onbewust en ongewild uitsturen.

De natuurlijke zelfliefde en zelfacceptatie die er bij het kind tot dan is, wijzigt. Er ontstaat een soort nieuwe identiteit, een nieuw kind. Dit nieuwe kind gaat een manier van denken en handelen ontwikkelen dat tot doel heeft te bekomen dat anderen het graag zien en bevestigen dat het oké is.

Er ontstaat een grote nood aan externe bevestiging die in extremis het leven gaat beheersen. Het kind en later de volwassenen gaat een aantal symptomen vertonen die samen een patroon vormen. Nood aan externe bevestiging is dé kern van dit hardnekkig patroon.

Perfectionisme zou je kunnen zien als iets dat past bij de volwassenwording van een kind. Door het patroon leert het kind aandacht te hebben voor kwaliteit en rekening te houden met anderen. Het gaat deel uitmaken van een gemeenschap en daarin verantwoordelijkheid opnemen.

Eens deze noodzakelijke fase voorbij, zou het logisch zijn dat de jong volwassene het patroon van zich afschudt. Het heeft hem bijgebracht hoe hij een plaats in de maatschappij kan innemen en is verder niet meer nuttig.

Hetgeen vaak gebeurt, is dat het patroon wordt meegenomen in de volwassenheid. In plaats van een vrije volwassenen te worden, worden we slaven van het patroon. Meestal slaagt het patroon erin om mensen vooruit te helpen in het leven. Maar de prijs die er voor betaald wordt, is hoog. In plaats van fluitend door het leven te gaan, worden we beheerst door stress, angsten, moetens, schuldgevoelens, …

Nochtans zijn we als mens bedoeld om vrije volwassenen te worden. Dit staat haaks op wat perfectionisme met een volwassenen doet.

De OCP® methodiek

Via de OCP®-methodiek (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme) kunnen medewerkers zich bevrijden. De methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP. NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende “sturende” delen. Die delen liggen aan de basis van onze verlangens en ons gedrag. Ze sturen sterk ons denken, doen en voelen.

Binnen de OCP®-methodiek werken we met het deel dat het perfectionismepatroon aanstuurt.  Dit deel werkt vanuit de linkerhelft – de denkhelft – van onze hersenen. Dit verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken en vaak ook piekeren.

We laten dit deel samenwerken met het vrije kind in ons. Dit vrije kind bepaalt van bij onze geboorte ons denken, doen en voelen. Het stelt ons in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan. Kenmerken van het vrije kind:  zich echt vrij voelen, enthousiast zijn, blij zijn,  helemaal in het moment zijn, creatief zijn (out of the box denken),  zintuigen helemaal open, denken heel beperkt. Het vrije kind staat symbool voor onze rechter hersenhelft, waar ondermeer onze creativiteit en zelfzorg een plaats heeft.

Op het moment dat het patroon als overlevingsmechanisme ontstaat, wordt het vrije kind als het ware weggeduwd. Er komt een “braaf” kind in de plaats, dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn omgeving.

Binnen de OCP®-methodiek wordt  contact gemaakt met beide delen. We leren ze kennen en waarderen en komen tot een samenwerking tussen beiden. Als beide delen in een echte synergie samenwerken ontstaat er harmonie en rust.  Er wordt een nieuw patroon ontwikkeld, waarvan de kern is: “ik ben OK zoals ik ben, zowel mijn innerlijk als mijn uiterlijk – ik zie mezelf graag en zorg goed voor mezelf en van daaruit sta ik in de wereld en in mijn relaties.”

De samenwerking van de interne delen leidt tot een toestand die wij de ‘VRIJE VOLWASSENE’ noemen. Deze persoon is in staat om zich vanuit authenticiteit en spontaniteit te verbinden met activiteiten en mensen in de wereld. Relaties verbeteren, het verleden wordt verwerkt, men heeft een groter geluksgevoel, durft zichzelf zijn, er ontstaat focus, verslavingen worden doorbroken, …

De OCP®-methodiek is een krachtige op heling en zelfsturing gerichte interventie. Deze wordt enkel toegepast door perfectionismecoaches, opgeleid binnen HOI. Rita behoort tot dit team. Zij is actief in de regio Antwerpen, Kontich en Mortsel.

Het coachingstraject

Het coachingtraject bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach doorlopen worden. De stappen hebben een welbepaalde volgorde. Reken op een periode van 3 maanden waarin medewerkers door een proces van heling gaan. Rita is opgeleid om ze op een veilige manier door dit proces te loodsen. Vertrouw haar.

Bij de start van het OCP®-traject wordt het patroon in kaart gebracht. Dit betekent dat mensen nadenken over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat ze het patroon ontwikkelden en dit op papier zetten.  Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon vandaag in hun leven zit.

Vervolgens leidt Rita Raets je gedurende enkele sessies doorheen een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. Je laat je in deze sessies leiden door Rita. Zij werkt met hen op onbewust niveau.

Een traject bestaat uit gemiddeld 7 sessies, soms iets minder, soms iets meer. Omwille van de specifieke aard van de instructies en het grote belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut. Rita Raets is één van hen.

Ga terug naar de homepage of schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.
Contacteer Rita Raets via Rita@ritaraets.be of bel haar: +32 497 50 66 12.