Individueel leiderschapstraject

Het zijn uitzonderingen zij die als leider geboren worden. De meesten leren dit met vallen en opstaan.

Rita Raets begeleidt graag startende leidinggevenden zodat ze hen inzichten rond people management kan bijbrengen.

Maar ook meer ervaren leidinggevenden die zich willen verdiepen in een bepaald thema of een meer mensgerichte leiderschapsstijl willen ontplooien, zijn welkom.

Coachingsmethodiek

Rita’s coachingsmethodiek is een afwisseling van zelfanalyse, bespreken van reële cases, oefenen van nieuw gedrag, ervaringsuitwisseling, theoretische ankers, reflectiemomenten, bijbrengen van inzichten, …

De modellen die zij als kapstok gebruikt zijn:

 • Ontwikkelingsgericht coachen®
 • Het gedachtengoed van Verbindende Communicatie®
 • De waarderende benadering
 • Het model van Transparant Managen
 • Het Talentenverhaal
 • Het Kernkwadrant®
 • De Lifo® methodiek
 • Situationeel leidinggeven®

Door vanuit waardering naar leiders en hun talenten te kijken, brengt Rita het beste in hen naar boven. Rita maakt contact met hun sterktes. Van daaruit kunnen zij groeien en ontwikkelen.

Rita luistert eerst zeer goed naar de coachingsvraag en stemt haar aanpak hierop af. Van de leidinggevende verwacht zij openheid om in eerlijkheid naar zichzelf te kijken.

De fases die Rita, na een grondige intake, zorgvuldig respecteert zijn:

 • Bewustwording creëren
 • Zin om te veranderen opwekken
 • Mensen tot inzichten brengen
 • Vaardigheden aanleren
 • Zelfsturing verhogen

Dit alles gebeurt in nauw overleg met de onderneming. Er is terugkoppeling op elk moment dat we het nodig achten, in ieder geval na de intake en op het einde van het traject. Wat wordt teruggekoppeld, stemt Rita zorgvuldig af met de leidinggevende die gecoacht wordt. Vertrouwelijkheid binnen transparantie is gegarandeerd.

Ga terug naar de homepage of schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.
Contacteer Rita Raets via Rita@ritaraets.be of bel haar: +32 497 50 66 12.