Licenties en Methodieken

Rita schaaft zich permanent bij in de materie waarin ze actief is. De heldere communicatie en no-nonsensebenadering waar Rita voor staat, vindt u ook terug in de tools die ze gebruikt. Door te kiezen voor modellen die geen hoogdravende intellectuele toelichting vragen, zorgt ze voor een vlotte vertaling van inzicht naar praktijk.

Loopbaancoaching

Voor loopbaancoaching werkt Rita samen met My Future Works, één van de trendsetters in het Vlaamse loopbaanlandschap. Het bestaat uit een netwerk van 30 actieve, zelfstandige loopbaancoaches die permanent investeren in hun eigen ontwikkeling en regelmatig met elkaar overleggen. Ze schaven permanent hun methodieken bij die er op gericht zijn te connecteren met wat wél werkt. Zie www.myfutureworks.be.

Coaching van perfectionisme

Via de OCP® methodiek kunnen mensen zich bevrijden van het lastige patroon van perfectionisme. Een patroon dat zwaar weegt, ongelukkig maakt, ziek maakt.

De OCP® methodiek is een krachtige op heling en zelfsturing gerichte interventie. Omwille van de specifieke methodiek en het grote belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt het traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut. Rita Raets is één van hen. Zie www.bevrijdjezelf.be.

Talentwaardering (Luk Dewulf)

Mensen kunnen zoveel meer als zij contact maken met hun sterktes, hun talenten. Wie zijn talenten ten volle kan uitspelen in zijn job, ervaart werken niet als een opgave maar als een portie plezier. Het is dan ook belangrijk te achterhalen waar medewerkers écht warm van lopen. Waar krijgen zij energie van? Waar ligt hun passie? En is uw onderneming zodanig georganiseerd dat uw mensen hun ziel in hun werk kunnen, mogen en durven leggen? Rita gelooft in het connecteren op sterktes van mensen. Zij werkt vanuit het Talentenverhaal ontwikkeld door Luk Dewulf. Zie www.talentpraktijk.be.

Waarderende benadering

De waarderende benadering of appreciative inquiry vertrekt vanuit het waarderen van sterktes bij mensen. Het kijkt vooral naar wat er wél is eerder dan te focussen op problemen. Hierdoor kunnen mensen groeien en zich ontwikkelen vanuit hun talent en hun bezieling. Rita is aanhanger van het waarderend perspectief op leren, groeien, veranderen en ontwikkelen.

Kernkwadranten® (Daniel Ofman)

Rita is geautoriseerd gebruiker van het Kernkwadrantenmodel®. Dit model maakt op een heldere en niet confronterende wijze duidelijk wat uw sterke eigenschappen (kernkwaliteiten) zijn, welke valkuil ontstaat door hierin te overdrijven, op welke zaken u “allergisch” reageert en wat aansluitend uw uitdaging of ontwikkelingsterrein is. U krijgt zicht op uw “eigen-aardigheden” en concrete verbeterpunten. De toepassingsmogelijkheden zijn legio : functioneringsgesprekken, samenwerkingsproblemen, het opzetten van ontwikkelingsplannen, individuele en teamcoaching, conflicthatering, … Wenst u meer te weten? Surf naar www.corequality.nl.

Verbindende communicatie ® (Marshall Rosenberg)

Uitdrukkingen die we gebruiken zijn soms nodeloos beschuldigend. Het kan ook anders: helder, direct en met respect. Rita Raets gaat dieper dan de klassieke communicatietechnieken. Ze brengt communicatieprocessen op gang waardoor er echte verbinding ontstaat. In die verbinding en vanuit wederzijds vertrouwen ontstaat ruimte om zowel je eigen belangen en behoeften te vervullen als die van de ander. Zo sluit u gesprekken sneller en met het gewenste resultaat af en vermijdt u conflicten. Het wordt mogelijk om met verschillen om te gaan. Het wordt een “én-én” verhaal in plaats van “of-of”. Eén van de krachten van Verbindende Communicatie® is dat het uit een concreet 4-stappenmodel bestaat. Dit model kunt u leren en oefenen. Zie www.cnvc.org.

Ontwikkelingsgerichte coach® (HOI)

Het certificaat professionele ontwikkelingsgerichte coach is het resultaat van een doorgedreven opleidingstraject waarin de aspecten van ontwikkelingsgericht coachen intensief aan bod komen. Het certificaat staat er borg voor dat Rita op een doordachte en professionele manier een coachingtraject begeleidt en tot een goed einde brengt. Meer informatie over het programma vindt u op www.hetontwikkelingsinstituut.be.

Transparant Managen

Lifo® methodiek (Stuart Atkins en Allan Katcher)

LIFO® is de afkorting van “Life Orientations”, een model over het menselijk handelen dat u inzicht geeft in gedragsvoorkeuren in normale situaties en in stress-situaties. Een Lifo®-resultaat is niet normerend maar vertrekt vanuit de invalshoek dat elk gedrag positieve en potentieel beperkende eigenschappen kent. De LIFO ® -methode inzetten werkt als een hefboom bij veranderingsprocessen bij individuen, teams en organisaties. De methodiek draagt rechtstreeks bij tot een beter klimaat voor teamwerk, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing. Bovendien ondersteunt de methode vele concrete toepassingen in organisaties  zoals leiderschap, loopbaanoriëntatie, conflicthantering, … Voor meer informatie surf naar www.lifo.be.

Cultural Transformation Tools® (Richard Barrett)

Wat maakt een organisatie uitmuntend ? Dat is de effectiviteit van mensen als individu en als collectief. Maar dat alleen is niet voldoende. Er moet een stevige basis zijn die is opgebouwd uit principes en waarden. Om duurzame resultaten te behalen dient een organisatie in staat te zijn de eigen cultuur in vraag te stellen en zo nodig te veranderen. Cultural Transformation Tools® – een elegant en eenvoudig model voor systeemverandering – vertelt u hoe u  dit kan doen. En denk eraan : organisaties transformeren niet. Mensen transformeren. Wenst u meer te weten over hoe Richard Barrett waarde(n)gedreven organisaties ziet? Neem een kijkje op www.valuescentre.com.

Situationeel Leidinggeven® (Paul Hersey en Kenneth Blanchard)

Een klassieker in opleiding en coaching van leidinggevenden. Centraal in het model staat dat er geen alles zaligmakende stijl van leidinggeven bestaat die in alle situaties uitkomst biedt. Door uw medewerker goed in te schatten en uw stijl aan hen aan aan te passen, verhoogt u het effect van uw leidinggeven. De eenvoud van het model op basis van 4 kwadranten maakt dat het vlot te begrijpen en toe te passen is. Het stelt u in staat uw gedragsrepertoire en vaardigheden op vlak van leidinggeven uit te breiden zodat u kan kiezen welke stijl in een gegeven situatie de grootste kans op succes maakt. Voor meer info kan u een kijkje nemen op www.situational.com.

Aggregatie-opleiding (UIA)

Om op een professionele manier opleidingen te begeleiden, volgde Rita een aggregatie-opleiding van 210 lesuren aan de UIAntwerpen. Zij voleindigde deze opleiding met succes.

Ga terug naar de homepage of schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.
Contacteer Rita Raets via Rita@ritaraets.be of bel haar: +32 497 50 66 12.