Ontwikkelingsgericht coachen voor medewerkers

Soms zitten mensen vast. Een aantal zaken lopen niet naar wens en men raakt er niet uit. Men is niet gelukkig, de prestaties en de omgeving lijden eronder. 

In dergelijke situaties kunnen een aantal gesprekken met een neutrale, externe partij helpen. Zeker als de coach de juiste ingesteldheid heeft en goed is opgeleid. Rita Raets is een gecertificeerde ontwikkelingsgerichte coach, opgeleid door Rudy Vandamme, stichter en bezieler van het Ontwikkelingsinstituut. Rita werkt tevens met de methodiek van de Kernkwadranten®, de LIFO® methode, het Talentenverhaal van Luc Dewulf en het gedachtengoed van Verbindende Communicatie®. Zij kijkt naar mensen en de wereld vanuit een waarderende benadering. Ze maakt contact met sterktes van mensen en brengt hen in hun kracht, ook in veeleisende situaties. Van daaruit kunnen mensen groeien en verder ontwikkelen. 

Haar kracht als coach ligt erin om bij mensen veranderingsprocessen op gang te brengen die bevrijden en die nog lang nawerken nadat ze bij u vertrokken is.

Moet er altijd een probleem zijn?

Gelukkig niet. Soms willen mensen zich voorbereiden op een volgende stap in het leven of in de loopbaan en vraagt dit een andere aanpak, zich bewust worden van eigen talenten en passies, bijkomende competenties of een andere “zijnswijze”. Wij kunnen u helpen op dit evolutiepad. 

Onze fases bij uw coaching

De fasen die we, na een grondige intake, zorgvuldig respecteren zijn:

Een bewustzijnsproces op gang brengen
De zin om te veranderen opwekken
Mensen tot inzichten brengen
Vaardigheden aanleren
Zelfsturing verhogen

Ga terug naar de homepage of schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.
Contacteer Rita Raets via Rita@ritaraets.be of bel haar: +32 497 50 66 12.